Krankamera

Sikkerhet

Kameraet gir større sikkerhet som følge av at kranføreren tid enhver tid har full visuell oversikt over lasten, han er også mindre avhengig av instruksjoner fra sin kontaktpersoner på bakken. Dersom for eksempel lasten kommer ut av balanse, ( svinger ) vil kranføreren øyeblikkelig se dette, og kunne foreta nødvendige justeringer. Andre potensielt farlige situasjoner vil også kunne unngås som følge av den visuelle oversikt over lastested, last og losse sted.


Effektivitet

Flere tester har vist at kraner som utfører arbeider i «blinde» kun med instruksjoner fra hjelpemann med radio i snitt arbeider 21% senere en om kranen har installert kamera. Testen viser også at nøyaktigheten økes vesentlig, og at skader på last og annet utstyr reduseres drastisk. Faktumet av at kranfører er mindre avhengig av hjelpemann med radio viser en drastisk nedgang i skader og en vesentlig økning i effektivitet.

 

Ergonomi / HMS

Kranførere er en belastet yrkesgruppe grunnet dårlig ergonomi i sitt arbeidsmiljø. Med kamera forbedres arbeidssituasjonen for kranfører vesentlig. Føreren blir nå en aktiv del av arbeids / byggeplassen. Rapporter viser en nedgang i belastningsskader for nakke, skulder rygg på inntil 45%. Dette skyldes at alle de vesentligste grunnen til stress / anspenthet fjernes.

Orlaco’ krankamerasystemer reduserer skader og eliminerer potensielle situasjoner hvor skader på personell og utstyr kan oppstå. Karnkamera øker produktiviteten i alle løfteoperasjoner hvor fører ikke visuelt ser sine løft. Reduserer belastningsskader og sykefravær med inntil 40% på kranoperatører.

Send inn skjemaet nedenfor for mer informasjon:

Kontaktskjema vedrørende krankamera

Spørsmål vedrørende utleide systemer, vennligst sett inn prosjekt nr./ navn

Felter markert med * må fylles utVent 3 sekunder for å sende.